Cơ quan này dự đoán rằng chỉ số CPI sẽ tăng vừa phải vào tháng 5, với mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 2,5% | CPI | phục hồi vừa phải | tăng trưởng

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-17 20:46:46
微软HoloLens2将启用研究模式:玩转各种传感器|||||||

IT之家6 月 9 日动静  微硬此前针对装置了 Windows 10 版本 1803 更新的 HoloLens 供给研讨形式功用。该功用使研讨职员能够拜候装备上用于研讨使用的枢纽传感器。 

微硬如今颁布发表,2020 年 7 月将正在 Windows 10 公家预览版中供给对 HoloLens 2 的研讨形式撑持。除 HoloLens 第一代撑持的一切功用以外,HoloLens 2 的研讨形式借将撑持以下功用:

加快度计–体系用于肯定沿 X、Y 战 Z 轴的线性加快度和重力。

陀螺仪–由体系用于确实定扭转。

磁力仪–体系用于估测相对标的目的。

IT之家得悉,正在 HoloLens 2 装备上启用 “开辟职员形式”后,您能够毗连到装备流派以启用研讨形式功用。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa