Hoa Kỳ đánh thuế 60 tỷ và Trung Quốc đánh lại 3 tỷ? Chuyên gia: Bộ Thương mại vẫn có động thái lớn | Bộ Thương mại Trung Quốc

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-14 14:57:50
手机丢了如何保障QQ/微信安全?腾讯官方科普|||||||

IT之家 6 月 12 日动静 不测丧失脚机但又担忧脚机里的 QQ / 微疑数据丧失?昔日腾讯民圆科普了一下正在脚机丧失的状况下若何保证小我 QQ / 微疑数据平安。

IT之家领会到,腾讯民圆引见称天天果脚机丧失而追求腾讯客服帮忙的有 1000 + 人,丧失脚机的客户中登岸了 QQ / 微疑的占比为 82%。民圆暗示,当用户脚机丧失后需求做的第一件事便是解冻交际账号。用户可经由过程拨挨腾讯办事热线 0755-83765566,拨通后按数字键 9 按照提醒音完成解冻操纵

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa